علم داده و هوش تجاری ویدیو

آیا شما هم می توانید مختصص علم داده Data Scientist شوید؟

Data Science
نوشته شده توسط مدیر سایت

در سال های۲۰۱۷ و۲۰۱۸ بهترین فرصت شغلی در بازار کار، حرفه متخصص داده
Data Science میباشد. R و Python سیر صودی دارند. طبق تحقیقات قبلی،این دو زبان برنامه نویسی در دنیای دانش کامپیوترمحبوبترین میشوند به ازای کاهش محبوبیت سایر زبانهای برنامه نویسی مانند ++Java and C در نتیجه اگر میخواهید یک متخصص داده شوید باید درسال ۲۰۱۸ این دو زبان R و Python را بیاموزید.

آکادمی شرکت مایکروسافت Microsoft برای متخصص علم داده شدن تسلط به مباحث زیر را در سایت خود اینگونه آورده است:

علم داده Data Science

۱۱ مهارت علم داده، ۱/۵ میلیون شغل

1- Introduction to Data Science

2-1 Analyzing and Visualizing Data with Power BI
2-2Analyzing and Visualizing Data with Excel

3- Analytics Storytelling for Impact

4- Ethics and Law in Data and Analytics

5- Querying Data with Transact-SQL

6-1 Introduction to R for Data Science
6-2 Introduction to Python for Data Science

7- Essential Statistics for Data Analysis using Excel

8-1 Data Science Research Methods: R Edition
8-2 Data Science Research Methods: Python Edition

9-1 Principles of Machine Learning: R Edition
9-2 Principles of Machine Learning: Python Edition

10-1 Developing Big Data Solutions with Azure Machine Learning
10-2 Analyzing Big Data with Microsoft R
10-3 Implementing Predictive Analytics with Spark in Azure HDInsight

11- Microsoft Professional Capstone : Data Science

درباره نویسنده

مدیر سایت

نظر بدهید